هدیه یا کادو، که به آن پیشکش، ارمغان یا تحفه نیز می‌گویند، چیزی است که آن را بدون انتظار دریافت چیزی دیگر به شخص دیگری تقدیم کنند. اگر چه ممکن است در مقابل هدیه دادن، چشمداشت هدیه‌ای متقابل داشت، اما هدیه چیزی است که آن را به رایگان می‌بخشند و نشانه لطف‌ می باشد.

گل ها و گياهان زينت بخش خانه ها و باغچه هاي كوچك شما مي باشند، اين موجودات زنده و زيبا چه به صورت تزئيني گلداريا گلدان هاي هميشه سبز كه درون آپارتمان ها نگهداري مي شوند؛ نيازمند به شرايط خاص و نحوه نگهداري ويژه براي هر كدام از گل ها مي باشند كه مي توانيد با دانستن اين نيازها محيطي زيبا براي زندگي و به طبع گياهاني شاداب تر و سالم تر داشته باشيد.

گل ها و گياهان زينت بخش خانه ها و باغچه هاي كوچك شما مي باشند، اين موجودات زنده و زيبا چه به صورت تزئيني گلداريا گلدان هاي هميشه سبز كه درون آپارتمان ها نگهداري مي شوند؛ نيازمند به شرايط خاص و نحوه نگهداري ويژه براي هر كدام از گل ها مي باشند كه مي توانيد با دانستن اين نيازها محيطي زيبا براي زندگي و به طبع گياهاني شاداب تر و سالم تر داشته باشيد. نور، نخستين و مهمترين نياز يك گياه براي غذاسازي است كه گياهان متفاوت به ميزان مختلفي از نور نياز دارند: *نورمستقيم، كه بدون هيچ مانعي نور خورشيد به گياه مي خورد. نور غيرمستقيم، كه نور فقط فضاي اتاق را روشن مي كند و به گياه مي رسد اما مستقيم بر روي آن نمي تابد. * نور پخش شده يا فيلترشده، كه نور بوسيله يك واسط مانند يك شيشه مات يا پرده نازك عبوركرده و به گياه مي رسد. آب، خاك هر گياه در فاصله هر دو آبياري به ميزان رطوبت نياز دارد، برخي به خاك كاملاً مرطوب و برخي نسبتاً خشك.